ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. ИВАН ЦЕНОВ" ГР. ВРАЦА

неделя, 25 ноември 2018 г.

Нашата е книга за здравословен начин на живот


Готварство

Приготвяне на тристепенно меню в екипи. Всеки екип стриктно спазваше инструкциите на майстор-готвача и всички вложиха цялото си старание за да приготвят здравословни и вкусни ястия. А когато си приготвил всичко сам и се храниш с приятели, е най-вкусно.
Follow the instructions of chefs and cook healthy dishes together. Enjoy three-course lunch cooked by yourself.


Мобилност в Испания

Мобилност в Испания - практическо занятие "Симптоми при прием на наркотични вещества", поход и спортни дейности, народни танци, приготвяне на тристепенно меню под наставничеството на майстор готвач.понеделник, 29 октомври 2018 г.

Здравословни страховити почерпки / Healthy scary Halloween snacks


В навечерието на Хелоуиин файето на ППМГ „Акад. Иван Ценов” стана изложбена зала за творческите виждания на най-малките ученици и техните родители по повод познатия от учебниците по английски език празник. Целта на екипа на проект Еразъм + „Да раздвижим тялото и ума си – здравословен живот на юношите”, провокирал изложбата от страховити, но здравословни храни, е насочване вниманието на подрастващите към балансирано хранене, стимулиране консумацията на разнообразни храни същевременно с опознаване традициите в англогоезичните страни и не на последно място разнообразяване на училищния живот с дейности, насърчаващи творческото мислене.

These mouth-watering healthy Halloween snack were made by our youngest students and their parents to encourage healthy eating habits and provoke creative ideas.


Симптоми, съпътстващи приема на наркотични вещества Learning training activity on signs of substance abuse

The participant students enjoyed themselves stepping into the shoes of physicians and psychiatrists who deal with the vice of substance abuse. We believe that the conclusions they reached to will leave a memorable trace in their minds and will provoke them to make reasonable decisions considering their health.
Инфографиките са създадени от международни екипи от ученици от страните-партньори. Участниците се запознаха с анамнези на пациенти, приели наркотични вещества и алкохол, направиха тестове на урина на същите, изследваха симптомите, проявяващи се след прием на кокаин, LSD, екстази и др. вредни субстанции.