ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. ИВАН ЦЕНОВ" ГР. ВРАЦА

вторник, 20 септември 2016 г.

Кът Еразъм + / Erasmus + corner


В къта представяме страните партньори, целите и дейностите на проекта. Атрактивен акцент са сувенирите от страните-партньори, а таблата за хигиена на зъбите, добавките в храните, енергията, която ни дава храната, спорта и др. са образователния елемент в него.


Launch of the project with our Erasmus + corner of information posters and partner countries souvenirs.

Няма коментари:

Публикуване на коментар